Her finder du alt du skal vide om sortering af affald.

          Og kalenderne for afhentning af storskrald og haveaffald

Den daglige sortering af er vigtig!


For ikke at risikere vi får bøder fra kommunen, er det vigtigt, vi sorterer vores affald så godt som muligt.

Brug nedenstående anvisning, hvis du er i tvivl om noget.

Du kan også vælge at printe den ud, og hænge den op.

Yderligere information om affald

 

  

Poser til madaffald og restaffald


Har du brug for grønne poser, sender du en mail til info@rosenhaven.dk, med angivelse af din adresse. Så vil det ansvarlige bestyrelsesmedlem lægge et sæt af 5 ruller foran din hoveddør.

Grønne poser til madaffald må ikke benyttes til andre affaldstyper.

Poser til restaffald skal du selv købe og husk, at du skal binde knude på posen, inden du lægger den i beholderen til restaffald, så undgår du, at beholderen bliver snavset og at affald hvirvler op ved tømning.

 

Fyldning af containere


Det er vigtigt, at containeren kun fyldes så låget kan lukkes helt.


Fyld dit affald i lukkede affaldsposer i containeren, så den ikke bliver snavset og støvende affald ikke hvirvles op ved tømning. 


 

Daglig sortering Rest-/madaffald

 

Madaffald er bionedbrydeligt organisk køkkenaffald – det kan være frugt/grøntsager, kød/knogler/ben, brød/kage, kaffe/tegrums og afskårne blomster.

 

Der skal altid anvendes grønne poser til madaffald

Grønne poser til madaffald må ikke benyttes til andre affaldstyper.

 

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret mad og genanvendeligt affald fra. 

  

 

Genanvendeligt affald


Glas, metal, pap, papir, plast og mad- og drikkekartoner skal sorteres fra det daglige husholdningsaffald.

 

Det skal afleveres i beholderne for den enkelte affaldstype - dvs. glas og metal, papir, plast/fødevarekartoner samt pap. 

 

 

Glas


 • Tomme glas fra fødevarer
 • Vin- og spiritusflasker
 • Drikkeglas
 • Glasskår fra flasker og drikkeglas


Glas lægges i beholdere til glas.


Tøm glasset, skyl det eventuelt i lidt opvaskevand. Sæt låget på igen, så undgår du at beholderen bliver snavset af madrester, som lugter og tiltrækker hvepse.
Glas bliver knust og smeltet om til nyt glas.


Husk at keramik ikke er glas.
 

 

Metal


 • Tomme konservesdåser
 • Tomme dåser uden pant
 • Alubakker
 • Stanniol
 • Fyrfadsholdere
 • Kapsler og clips


Metal lægges direkte i containere til metal (og ikke i plastposer først).

Tøm metallet, skyl det eventuelt i lidt opvaskevand, så undgår du at beholderen bliver snavset af madrester, som lugter og tiltrækker hvepse.

Metal smeltes om og bruges til nyt metal.

 

 

Pap


 • Papkasser - uden flamingo og uden plast
 • Bølgepap
 • Æggebakker
 • Rør fra køkkenruller og toiletpapir
 • Papæsker fra fx madvarer og legetøj
 • Skotøjsæsker 
 • Karton


Pap klappes sammen, hjørnerne på kasser åbnes, så er det nemmere at få gjort pappet fladt.

Pap lægges i papcontainerne.

Bemærk at hver enhed ikke må være større end 1,0 x 0,5 x 0,5 meter

Pap kan også afleveres på Genbrugsstationen. 

Husk at flamingo, plast og strips der er i papkassen, skal i restaffald eller i beholder til plast.

Pizzabakker er ikke pap, men skal i restaffald.

Pap bliver til nyt pap.

  

  

Papir


 • Aviser, magasiner og ugeblade
 • Reklamer og tryksager
 • Kuverter med og uden rude
 • Bøger - uden ryg
 • Skrive- og printerpapir


Papir lægges i beholdere til papir.

Papir bliver til nyt papir og 80% af alt papir i Danmark, produceres af genbrugspapir.

Husk at fjerne plastfolie omkring blade og reklamer.

 

 

Plast og mad- og drikkekartoner


 • Tom emballage fra fødevarer
 • Plastposer, bobleplast og indpakning fra magasiner og blade
 • Dunke fra drikkevarer, shampoo og rengøringsmidler
 • Bøtter fra is og mælkeprodukter
 • Mælke- og yoghurtkartoner
 • Kartoner fra fx juice og saft
 • Kartoner fra fx flåede tomater og bønner
 • Bakker fra smørbare produkter


Plast og Mad- og drikkekartoner lægges i beholdere til plast.

Plast neddeles til plastgranulat, som bruges til nyt plast.

Mad- og drikkekartoner behandles, så pappet kan bruges til nyt pap.


Tøm plast og Mad- og drikkekartoner, og lad lågene sidde på, så undgår du at beholderen bliver snavset af madrester, som lugter og tiltrækker hvepse.

 

  

Tomme plastemballager med faremærker


Tomme plastemballager med udråbstegnet (lokalirriterende) må lægges i beholderen til plast. 

Tomme plastemballager med andre faremærker skal afleveres som farligt affald.

  

 

Farligt affald


Farligt affald må ikke smides ud i restaffald eller i kloakken - det skal afleveres i rød miljøboks, miljøskab, på Genbrugsstation eller via forhandlerordningen.

 

Farligt affald er kemikalier, batterier, elektronik og elpærer.

AB Rosenhaven har røde miljøbokse. (Der kommer snart et miljøskab)

Alle typer farligt affald kan afleveres på Genbrugsstationen.


 

Rød miljøboks

 

Det må du GERNE lægge i den røde miljøboks


 • Batterier
 • Elektronik (småt)
 • Legetøj og kort med batterier
 • Mobiltelefoner
 • Eltandbørster
 • Energisparepærer og andre elpærer
 • Gift til skadedyr
 • Kemikalie- og olierester - også tom emballage
 • Plantegift og gødning
 • Malingrester
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Termometre


Det må du ALDRIG lægge i den røde miljøboks


 • Medicinrester (afleveres på apoteket)
 • Kanyler (afleveres på apoteket)
 • Selvantændelige væsker og klude (gennemvæd kludene, læg dem i et glas med tætsluttende låg og aflever dem på genbrugsstationen)   
 • Trykflasker (afleveres på genbrugsstationen)
 • Spidse og skarpe genstande
 • Almindeligt fyrværkeri
 • Sprængstoffer og ulovligt fyrværkeri (kontakt politiet)


Pak boksen rigtigt


Vær omhyggelig, når du pakker dit farlige affald. Hvis det ikke bliver pakket og håndteret rigtigt, kan det være farligt.


 • Pak affaldet i originalemballagen.
 • Har du ikke originalemballagen, skal du pakke affaldet i syltetøjsglas, skru låget godt fast og skriv tydeligt, hvad det er der er i. Husk at stille glasset oprejst i den røde boks, så indholdet ikke siver ud eller blandes med det andet affald du afleverer.
 • Energisparepærer og andre elpærer lægger du i en klar pose, som du slår knude på inden du lægger den i miljøboksen.
 • Batterier samler du i en klar pose i miljøboksen.
 • Fold miljøboksens indvendige pose omkring alt affald og luk kassen omhyggeligt.
 • Boksen må maks veje 10 kg.

 

 Afhentning


 • Miljøboksen skal være helt fyldt.
 • Du skal skrive adresse og postnummer på miljøboksen, dette er et lovkrav
 • Miljøboksen sættes frem til afhentning i affaldsskuret på Skolevej 10 (ud til Strongvej) og medtages af renovationen næste gang, der tømmes øvrigt affald.
 • Renovatøren tager miljøboksen og sørger for at den kommer til modtageanlæg for farligt affald.
 • Du får en ny boks af renovatøren, som han sætter når han tager din fyldte miljøboks.

 

Medicinrester


Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, insulinpenne og vacciner skal afleveres på apoteket. Hæld aldrig medicin i vasken, toilettet eller i skraldespanden.

Det gælder også brugte kanyler og sprøjter - de skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Hvad er medicinrester?


 • Medicin der har overskredet den påtrykte dato "anvendes inden" eller "mindst holdbar til" – eller har en udløbsdato, der ikke kan læses
 • Medicin, du ikke kan huske, hvorfor du fik
 • Tabletter, der har ændret udseende og lugter
 • Løse tabletter som du ikke ved, hvad er
 • Løse blisterpakninger med tabletter, som du ikke kan huske, hvordan virker
 • Medicin, som aldrig er brugt
 • Brugte kanyler (husk kanyleboks, som fås på apoteket)

Sådan afleverer du medicinrester korrekt


 • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald
 • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så det er nemmere at sortere
 • Du afleverer brugte kanyler og skalpeller i godkendte kanylebokse, som du kan få udleveret på apotekerne
 • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende æsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks.
 • Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plasticpose.
 • Gør apoteket opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.

 


StorskraldVi henter storskrald på din vej ti gange om året.  

 NB! Sommertømning starter kl. 06  (1. maj frem til den 31. august)

 

Hvad skal du gøre for at dit storskrald bliver taget med?


 • Find afhentningsdagen (Kalenderen er nederst på siden)
  Se også datoer for afhentning af storskrald i affaldsskurene. 
 • Sortér dit affald
  Sortér affaldet i de forskellige affaldstyper og sæt det helt frem til vejen.
 • Pak affaldet
  Noget af affaldet skal pakkes på bestemte måder. Pap der ikke kan gå i papcontaineren kan bundtes og samles med en snor. Mindre emner skal pakkes i klare sække. Skarpe genstande pakkes forsvarligt ind og fjern/buk søm i brædder/møbler. 
 • Ned-del og skil affaldet ad
  Hver enhed må være højst 1 x 0,5 x 0,5 m og veje højst 10 kg. Gælder dog ikke møbler og hårde hvidevarer.
 • Sæt affaldet frem til vejen
  Senest kl. 6:30 på afhentningsdagen


Store og tunge ting


Store møbler og hårde hvidevarer bliver taget med grab på burbilen for at skåne skraldemanden.

Du kan også aflevere dit klaver til storskrald. Jernrammen tages ud først, så træ og jern afleveres i to forskellige bunker.

 

Affaldstyper der ikke medtages ved storskrald


 • Haveaffald
 • Rest-/madaffald
 • Farligt affald
 • Dæk og autodele
 • Byggeaffald
 • Køkkenskabe
 • Erhvervsaffald 


 

Byggeaffald


Byggeaffald er ikke omfattet af storskraldsordningen. Vi har en tommelfingerregel, der siger, at storskrald omfatter ’det man normalt tager med sig, når man flytter’, mens byggeaffald er nagelfast.

Alt byggeaffald kan afleveres på genbrugsstationen. 

 

Tog vi ikke dit storskrald?


Bliver dit storskrald ikke taget med ved den normale afhentning, lægger chaufføren en gul seddel, der fortæller om årsagen til den manglende afhentning.


Har du spørgsmål eller lignende, kan du henvende dig til Driftsbyen.

 

 

Pakning af storskrald


 • Pap - foldes/trykkes fladt og bundtes med snor eller pakkes i en mindre papkasse, som er håndterbar. Vi indsamler ikke vådt pap, så derfor anbefaler vi, at det pakkes i klare sække eller en 240 l beholder, der kan bestilles hos Team affald på affald@htk.dk
 • Keramik, vinduesglas og stentøj - pakkes i en klar plastsæk
 • Hårde hvidevarer - sættes frem til opgrab
 • Stort metal - sættes frem til opgrab 
 • Småt elektronik - småt elektronik pakkes i en klar plastsæk, hvis det ikke kan være i den røde boks
 • Stort elektronik og skærme - sættes ud sammen med resten af storskraldet
 • Springmadrasser og fjedermøbler - stilles ud sammen med resten af storskraldet
 • Gulvtæpper - skæres i 1 meter brede baner, rulles og emballeres i klare sække
 • Rest efter sortering - hver enhed må højst veje 10 kg. og må ikke være over 0,5 x 0,5 x 1,0 meter. Dette skal pakkes i klare sække  
 • BEMÆRK: Rest efter sortering må ikke indeholde rest-/madaffald eller strøelse med ekskrementer fra hus- eller kæledyr

 

 

 

HaveaffaldFra april til oktober indsamler vi haveaffald hver 14. dag. 

NB! Sommertømning starter kl. 06  (1. maj frem til den 31. august)

 

Haveaffald er typisk grene, blade, græs, blomster og ukrudt, som kan komposteres. 

Haveaffaldet kan pakkes i alle typer papirsække, som stilles på fortovet helt ud til vejen.

OBS: I januar indsamler vi kun juletræer - intet andet haveaffald medtages.

 

Sådan kommer du af med dit haveaffald

 

Ruteindsamling af haveaffald


Den faste ruteindsamling er beregnet for haveaffald, der er pakket i papirsække eller i bundter. I den faste ruteindsamling kører vi fra april til medio november og kommer forbi din andelsboligforening i alt 16 gange for at afhente det haveaffald, du har sat ud.

Når du fylder haveaffald i en papirsæk, begynder papiret langsomt at blive opløst, og sækken bliver med tiden svagere. Derved øges risikoen for, at sækken revner, og ’bunden går ud’, når sækken bliver hentet. Det er dit ansvar at sikre, at sækken er hel, stærk og velegnet til at blive håndteret på afhentningstidspunktet. Fyld derfor først dit haveaffald i sækkene så tæt som muligt på afhentningsdagen og opbevar de fyldte sække så tørt som muligt, inden du stiller dem ud til afhentning.

I ruteindsamling for haveaffald tager vi følgende med:


 • Grene og blade
 • Græs, blomsteraffald og ukrudt
 • Mindre rødder uden jord


Vi tager ikke nedfaldsfrugt og stød med i ruteindsamlingen, men det kan du til gengæld aflevere på Genbrugsstationen.


Juletræer


Juletræer indsamles i uge 1 og 2. Bemærk at juletræer ikke må være længere end 2 meter, ellers skal det deles i to. Vi oplever meget store og tunge træer og da juletræer håndlæsses, skal vi passe på renovatøren. Derfor vil vi gerne bede jer om at neddele Juletræerne.

De køres til et komposteringsanlæg og må derfor ikke have pynt eller fod. Juletræer kan også afleveres som haveaffald på Genbrugsstationen.

 

Du kan også aflevere dit haveaffald på Genbrugsstationen. Her har vi en bås til almindeligt haveaffald, hvor grene må være max må være 1,5 meter og max 10 cm i diameter. På genbrugsstationen kan også afleveres jord og stød.

 

Hvad skal du sørge for?


 • Finde datoerne vi henter dit haveaffald (Kalenderen er nederst på siden)
 • Der er også sat kalendere op i affaldsrummene .
 • Pakke affaldet i åbne papirsække eller i bundter, der let kan håndteres. Haveaffald må ikke pakkes i plastsække.
 • Benytte snor og sække, som kan komposteres og altså ikke indeholder plast, jern eller lignende.
 • Sørge for at grene og rødder er højst 1 meter lange og højst 10 cm tykke.
 • Sikre at hver sæk eller bundt vejer højst 10 kg.
 • Være opmærksom på, at sækkene skal være hele og stærke nok til at blive håndteret på afhentningsdagen.
 • Stille haveaffaldet helt frem til vejen uden at genere trafikken, senest kl. 6:30 på afhentningsdagen.Sække til haveaffald


Haveaffald pakkes i papirsække og sættes ud til vejen senest kl. 6.30 på dagen for afhentning. 

NB! Sommertømning starter kl. 06  (1. maj frem til den 31. august)

Alle typer papirsække kan benyttes.


 

Genbrugsstationen


Her kan du aflevere alle typer affald på nær rest- og madaffald.Adresse, åbningstider og travlhed


Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

Telefon: Driftsbyen, Team Affald 43 59 11 00

E-mail: affald@htk.dk


Åbningstid: Alle dage kl. 10-18 - de sidste lukkes ind kl. 17.45.


Lukket: 24., 25., 26., og 31. december samt 1. januar.


Der er travlt i weekender, mens der på hverdage efter kl. 16 er god plads.

Da pladsen skal være tømt for biler kl. 18, lukkes de sidste ind kl. 17.45.

Kom derfor i god tid inden lukketid - særligt i weekenden. 

 

Kalender for afhentning af affald